top of page

שבועות של חסד | סיפור נפלא על חסד ונתינה בהשראת מגילת רות"מגילת רות מדברת בחסד ושבועות הוא יום מתן תורתנו שהוא חסד בתחילתו ובאמצעיתו ובסופו" (אליהו זוטא).

תשמעו סיפור מדהים של חסד והשגחה לחג השבועות. יש לנו ב"רמת תמיר" עובדת סוציאלית נפלאה בשם "יעל", יעל נולדה בגרמניה וממש כ"רות המואביה" דבקה נפשה בעם היהודי. היא עברה תהליך גיור והיום היא אם בישראל למשפחה ברוכה ומדהימה וכפי שציינתי היא כיום עובדת סוציאלית שלנו כאן בדיור מוגן.


ברמת תמיר מתגורר דייר בן 94!! שעבר את השואה הארורה בגרמניה. הוא היה במקומות האיומים ביותר כולל אושוויץ, שם גם נספתה משפחתו. הדייר שלנו היגר לארצות הברית ומעולם לא הקים משפחה משלו. הוא הגיע אלינו לפני כ- 8 שנים ומלבד קרובי משפחה מעטים הוא בודד מאוד.


והנה הסיפור שלנו, נפשו של אותו דייר נקשרה בנפשה של יעל והיא כנכדה לו. הוא לא מתחיל את היום לפני שיעל מכינה לו כוס קפה. הוא נותן בה אמון רב ויעל רגישה לכל צרכיו. בימי ההולדת שלו יעל מגיעה עם ילדיה לשמח אותו והם כמשפחתו לכל דבר. יעל ומשפחתה מאירים את חייו ומעניקים לו משמעות באהבה ובחמלה רבה.


"ברוכה את לה' ביתי"


ביום השואה האחרון נחשפנו ברמת תמיר לסיפור מרגש נוסף עם אותו דייר ניצול שואה. אחת מעובדות הקבלה (שעבדה במקום לפני כ- 7 שנים) נקשרה גם היא אליו מאוד בתקופת עבודתה. עוד כשהייתה רווקה ביקש ממנה הדייר באחת משיחותיהם "אם תיוולד לך בת בעתיד, תקראי לה "רחל" על שם אימי ז"ל".


אותה עובדת, למרות שאינה עובדת בדיור המוגן כבר מס' שנים, לא שכחה את בקשתו וביום השואה האחרון היא הגיעה לבקר ולתמוך באותו הדייר, כאשר היא הביאה איתה את ביתה "טליה רחל" הקרואה על שם "רחל" אמו של הדייר, כל הצוות דמע מהתרגשות..


עולם חסד יבנה. בעזרת אהבת חינם נזכה לראות גם בביאת משיח גואל במהרה בימינו אמן!


חג שבועות שמח לכל בית ישראל!


מוגש ע"י רמת תמיר - דיור מוגן בירושלים

171 צפיות

Comments


bottom of page